Relining: Framtidens metod för rörförnyelse

05 juni 2024 Maja Bergman Lindberg

editorial

Att underhålla de rör som transporterar vatten och avlopp i våra byggnader är nödvändigt för att bibehålla en fungerande och säker infrastruktur. En metod som vunnit mark under senare år när det gäller rörförnyelse är relining, en teknik som innebär att man istället för att byta ut gamla och slitna rör, renoverar dem inifrån. Denna artikel utforskar relining som en av de mest kostnadseffektiva och minst ingripande metoderna för rörförnyelse.

Vad är relining?

Relining är en teknik där man installerar en ny rörstruktur inuti de befintliga rören utan att behöva gräva eller riva upp golv, vilket traditionell rörbyte ofta innebär. Denna metod är speciellt fördelaktig i äldre fastigheter där rörsystemet kan vara svårt att komma åt och där rörförnyelse genom utgrävning kan vara både dyrt och tidskrävande. Med relining skapar man en ”rör-i-rör”-lösning som är både hållbar och långvarig.

Hur fungerar processen?

För att genomföra relining börjar man med att noggrant rengöra och inspektera de befintliga rören för att identifiera eventuella skador. När detta är klart förs en flexibel liner in i röret. Detta foder är oftast gjort av en specialkonstruerad plast, exempelvis epoxi, och formas efter rörets inre konturer. Linern härdas därefter på plats, ibland med hjälp av UV-ljus, hetvatten eller ånga, vilket skapar en ny, tät och slät yta inuti det gamla röret. Förutom att relining kan anpassas efter olika rördiametrar och böjningar, bidrar den nya ytan till att förbättra flödet och minskar risken för nytt slitage och blockeringar. Metoden kan användas på såväl avloppsrör som på vatten- och värmesystem.

relining

Fördelar med relining

Kostnadseffektivt och tidsbesparande

En av de största fördelarna med relining är kostnadsbesparingen. Eftersom det inte behövs några stora grävarbeten eller avancerad infrastruktur för att byta ut hela rörsystemet, kan relining utföras till en bråkdel av kostnaden för traditionellt rörbyte. Dessutom är processen mycket snabbare. Ett reliningsprojekt kan ofta slutföras på bara några dagar, jämfört med veckor eller till och med månader för fullständigt rörbyte.

Miljövänligt och mindre störande

Relining är också mer skonsamt mot miljön än traditionella metoder, då den minimerar avfallet från rivna rör och det begränsade behovet av byggmaterial reducerar projektets koldioxidavtryck. För fastighetsägare innebär det att de boende inte störs av byggjobb under samma långa perioder som vid omfattande rörsaneringar, vilket gör relining till en attraktiv lösning för många.

Utmaningar och överväganden

Teknisk kompetens och materialval

En utmaning med relining är att den kräver skickliga hantverkare med specialkunskap samt användning av lämpliga material. Eftersom linern måste fästa ordentligt och hållas under rätt förhållanden under härdningsprocessen, är det viktigt att välja en pålitlig utförare som kan garantera högkvalitativt arbete.

Långsiktig planering och underhåll

Trots dess många fördelar är det viktigt att komma ihåg att relining inte är en universallösning. Även om tekniken kan förlänga livslängden på befintliga rör betydligt, kräver även det nya rörsystemet regelbundet underhåll för att försäkra sig om att det fortsätter att fungera effektivt.

Fler nyheter